+45 4011 8008 psykolog@hollmann.nu

Særligt kendskab til

  • Alvorlig sygdom
  • Angst
  • Depression
  • Fødselsdepression
  • Mobning, chikane, trusler
  • PTSD Posttraumatisk belastningsreaktion
  • Post Partum PTSD
  • Psykisk arbejdsmiljø
  • Sorg
  • Stress/udbrændthed