+45 4011 8008 psykolog@hollmann.nu

Privat behandling

Via private sundhedsforsikringer og visse faglige organisationer kan der også være mulighed for hel eller delvis dækning af psykologisk behandling.

Jeg har således haft tilknytning til Danmarks Lærerforening psykologiske netværk – herunder det såkaldte DUS-projekt, hvor medlemmer er

  • Dansk Teknisk Lærerforbund
  • Danske Produktionshøjskolers Lærerforening
  • Efterskolernes Lærerforening
  • Ernærings- og Husholdningsøkonomforeningen
  • Gymnasieskolernes Lærerforening
  • Lærersammen-slutning ved Arbejdsmarkedsuddannelserne
  • Speciallærerforeningen af 1981, som jeg i ca. 17 år har bistået med psykolog-hjælp i forhold psykisk belastende arbejdsmiljø.