+45 4011 8008 psykolog@hollmann.nu

Deltagelse i kursusforløb

2014 August – december

 • Gennemført 7 dages kursus i Forsknings- og formidlingskursus (i alt 49 timer) med det formål: At give deltagerne en sådan viden i forskningsmetodologi, at de er i stand til at vurdere empiriske undersøgelser, at foretage systematisk litteratursøgning og at undersøge, analysere og beskrive en faglig problemstilling på basis af et systematisk indsamlet materiale.
  • Form: Foredrag, opgaver, læsning, diskussion, fremlæggelse, udarbejdelse af eget projekt, vejledning.
  • Mål: Udarbejdelse af en skriftlig opgave eller lignende inden for et specialespecifikt område på postgraduat, videnskabeligt niveau.
  • Undervisere: Professor, Cand. Psych. Ask Elklit og medarbejdere ved Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Universitet, Odense.
  • Godkendelse: Kurset opfylder kravene til Specialistuddannelsen.

2014 Januar

 • Deltaget i én-dags Konference (7 timer) om ”Soldiers following deployment: Epidemiology, prevention and Treatment of Mental Health Problems”, med oplæg af
  • Professsor Zahava Solomon, Tel Aviv University, Israel:”State of the art: What have three decades of veteran research taught us?” and “Bringing the war home? Family relations of military veterans”.
  • Cand. Scient. San. Publ., Ph.d. Trine Madsen, National Veterans Research Centre: “Mental health of a national Danish soldier cohort deployed to Afghanistan”.
  • Cand. Psych., Ph. d. Karen-Inge Kartoft, National Centre of Psychtraumatology, Syddansk Universitet: ”Heterogenous stress resonses after combat: Individual differences in risk and resilience”.
  • Cand. Scient. San. Publ., Ph.d. Anni Britt Strenhagen, National Veterans Research Centre: “Somatic and functional complaints after military combat”.
  • Psykolog Bo Søndergård Jensen, Ph. d. i psykologi, Clinic for PTSD and Transcul-tural Psychiatry, Århus University Hospital: ”Prolonged exposure treatment of PTSD; experience, evidence and perspectives”.
  • Søren B. Andersen; Ph. d. Christoffer Holmgård, National Veterans research centre: “Neurofeedback training: Theory and emerging perspectives on new treatment methods”.
  • Christoffer Holmgaard, IT University of Copenhagen: “Can computer games aid in diagnosing and treating combat-related PTSD?”.
  • Ask Elklit, Professor, Cand. Psych., National Center of Psychotraumatology: “Con-clusions and perspectives”.

2013 November

 • Gennemført 2- timers kursus i ”Håndtering af arbejdsrelaterede psykiske lidelser – samarbejdsflader mellem region og privat praksis”, afholdt af psykologerne på Arbejds- og miljø-medicinsk klinik – Odense Universitetshospital, Danmark.

2013 April

 • Gennemført ”Efteruddannelseskursus i Psykotraumatologi”, 42 timer, afholdt af Professor Cand. Psych. Ask Elklit, Videnscenter for Psykotraumatologi, Syddansk Univer-sitet, Odense.
  • Psykotraumatologiens historie og hovedteorier. Forskellige opfattelser af traumer.
  • Akutte reaktioner. Akut stress disorder (ASD) og dissociation. Kropslige mekanismer.
  • PTSD; diagnostiske problemer. Måling, differentialdiagnostik, prognostik.
  • Kronificering af traumer: diagnostiske alternativer. Personlighedsændringer og komorbiditet.
  • Den sociale kontekst: familien, netværket, sekundær viktimisering, social rekonstruktion.
  • Attribution, kognitive processer, hukommelse.
  • Tilknytning og personlighedsstruktur som elementer i traumatisering.
  • Mestring og forsvarsmekanismer i forbindelse med traumatisering.
  • Hvad kendetegner forskellige traumetyper?
  • Traumer hos børn og unge samt pårørende.
  • Effekten af forskellige interventionsformer.
  • Tab og sorgprocesser.
  • Psykologens roller og dilemmaer i behandlingen.

2013 Februar

 • Gennemført ét dags kursus (6 timer) for Sygesikringspsykologer på Fyn i ”Integrativ psykologi og integrativ psykoterapi: Kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker”, afholdt af Professor, Cand. Psych. Jan Tønnesvang, Århus Universitet. Sted: Mødecenter Odense, Buchwalds-gade, Odense.

2012 Oktober/November

 • Gennemført 4- dages kursus (23,5 timer) i ”Forskning og formidling” –
  •  ”Case Studie” ved Adjungeret Professor Cand. Psych. Anegen Trillingsgaard og Cand. Psych., Seniorkonsulent, Specialist i arbejds- og organisationspsykologi Knud Ramian;
  • ”Evidensbegrebet, systematisk review og meta-analyse, rating scales og spørgeskemaunder-
   søgelser” ved Professor, Cand. Psych., Dr. med. Bobby Zachariae, Århus Universitet.
  • ”Effektforskning” ved Professor, Cand. Psych. Mikael Tastum, Århus Universitet.
  • ”Introduktion til litteratursøgning”, Forskningsbiblioteket, Risskov.

  2012 Oktober

 • Gennemført én-dags konference ”Danske Hjemvendte Soldater”, afholdt af Solda-terlegatet, København, Danmark.

2012 Juni

 • Gennemført 2-dages konference i ”Clinical Perspectives on Autobiographical Memory”, afholdt af Con Amore, Center on Autobiographical Memory, Psykologisk In-stitut, Aarhus Universitet.
  • Der afholdtes forelæsninger over:
  • Overgeneral autobiographical memories and their mechanism
  • Intrusive and involuntary autobiographical memories
  • Trauma and autobiographical memory
  • Treatment implications of autobiographical memory research

2012 Juni

 • Gennemført ét-dags kursus i teori og metode (6 timer) i ”Introduktion til Triangulær-terapi – tegneterapi for voksne – et psykologfagligt og værdibaseret fundament for arbejdet med tegning og kreativ proces i terapi”, afholdt af Cand. Psych., Specialist i psykoterapi og Ph. d. i Pædagogik, Lise Maj Jensen, Psykologhuset i Ry.

2012 Juni

 • Gennemført én-dags temadag ”Working With Couples- Effective Techniques in Couple Therapy and Prevention”. Temadagen blev afholdt i forbindelse med Cand. Psych., Tea Trillingsgaard, Århus Universitet, erhvervede ph.d.grad med titlen: ”Relationship Satis-faction during the Transition to Parenthood. Preventing and Predicting Distress”.
  • Gæsteforelæser James Cordova, Professor of Psychology and the Director of the Marriage Checkup Program at Clark University in Worchester, Massachusetts, USA. : The Relationship Health Check-up: The basis of working with couples to build strength, resilience, acceptance and intimacy.
  • Gæsteforelæser Frode Thuen, Professor i Psykologi ved Høgskolen i Bergen, Norge, og faglig ansvarlig for den Norske videreuddannelse i klinisk arbejde med par: ”Terapeutiske utfordringer i arbeid med utroskab og alvorlig svikt”.
  • Gæsteforelæser Annette Due Madsen, Psykolog, Familieterapeut og daglig leder af Center for Familieudvikling, en non-profitorganisation, som tilbyder bl.a. PREP-kurser for par, skilte, parterapi, skilsmisserådgivning, børnegrupper og uddannelse af fagpersoner: ”Nye perspektiver på kærlighed i en moderne kultur- og praktiske redskaber i arbejdet med par”.

2012 April

 • Gennemført ét dags kursus i ”PTSD og undersøgelse heraf – specielt i relation til kommunernes/Jobcentrenes afklaring af klienters tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentrenes anvendelse af psykotraumatologiske undersøgelser og erklæringer. Om PTSD: Hvad er PTSD? Hvor hyppigt optræder PTSD? Hvordan tester/udreder man PTSD?” afholdt af Cand. Psych., Specialist og supervisor i Neuropsykologi og Psykotraumatologi Per Bernth Jensen og Cand. Psych., Professor Ask Elklit, Specialist i psykotraumatologi og psykoterapi, Syddansk Universitet.
  Kursussted: Sofiendal Slotshotel, Skanderborg.

2012 Marts

 • Gennemført én-dags temadag om ”Angstbehandling – to tilgange til angst – video-præsentation og diskussion” for psykologer med ydernummer i Region Nordjylland, Region Midt-jylland og Region Syddanmark. Kursusted: Munkebjerg Kursuscenter, Vejle.
  • Præsentation af Kognitiv terapi ved adj. Professor Nicole Rosenberg, Chefpsykolog på Klinik for OCD og angstlidelser, Risskov.
  • Præsentation af Korttidsdynamisk terapi ved Jon Frederickson, MSW, leder af uddannelses-programmet for korttidsdynamisk terapi ved Washington School of Psychiatry.

2011 Oktober

 • Gennemført 2-timers kursus i ”Metakognitiv terapi i praksis”, Afholdt af Selskab For Adfærds- og Kognitiv Terapi – SAKT ved Cand. Psych. Kristian Eli Andersen. Sted: København.

2011 Juni

 • Gennemført én-dags teoretisk seminar om Affektiv Neuroscience: ”The Neurobiology of Psychoterapy- The Bacic Emotionel Systems of Mammalian Brain and Psychatric Implications” og “Psychiatric Therapeutic Implications of Brain Emotionel Networks”, afholdt af Jaak Panksepp, Professor i Integrative Physiology and Neuroscience (IPN), Washington State University, Distin-gueshed Research Professor Emeritus og Psychology, Bowling Green State University, Head of Affective Neuroscience Research, Falk Center for Molecular Therapeutics, Northwestern Univer-sity. Kursussted: Århus Universitet.

2011 Marts

 • Deltaget i Fyraftensmøde for medlemmer af Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab om ”Danske Soldater før, under og efter international mission” med oplæg af Cand. Psych. Mette Bertelsen og Cand. Psych. Sten Kruse Blinkenberg, begge fra Institut for Militærpsykologi.
  Sted: Dansk Psykolog Forening, Århus.

2010 November

 • Gennemført ét-dags kursus i ”Mentaliseringsbaseret udredning og behand-ling”, afholdt af Jens Hardy Sørensen, Cand. Psych. Specialist og Supervisor i Psykoterapi, Forsknings- og udviklingsleder på Center for Traume- og Torturoverlevere, Vejle. Kursussted: Abenraa

2010 September

 • Deltaget i 13. heldags-årsmøde vedr. Danmarks Lærerforenings Rådgiv-ning om psykisk arbejdsmiljø for psykologer med foredrag af Cand. Psych., Lektor, Einar B. Baldursson, Ålborg Universitet, ”Hyperstress, Brikker til en evolutionær neurosocial teori om stress”. Kursussted: Sinatur Hotel Sixtus, Middelfart.
 • Deltaget i 2-timers gæsteforelæsning ved Ruth Baer, professor i klinisk psykologi ved University of Kentucky om ”Klinisk anvendelse af mindfulness med nyere forskning af mulige virkningsmekanismer af mindfulness”, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

2010 Juni

 • Gennemført 4-dages konference i ”Theoretical Perspectives on Autobiographical Memo-ry”, afholdt af Con Amore, Center on Autobiographical Memory, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Forskningsoplæg ved Professor Dorthe Bertsen, Århus Universitet; David C. Rubin, Duke University; Norman Brown, University of Alberta; Roberto Cabeza, Duke University; Martin A. Conway, University of Leeds; Arnaud Dárgembeau, University of Liège; Merlin Donald, Queen´s University; William Hirst, New School for Social Research; Joseph Fitzgerald, Wayne State University; Robyn Fivush, Emory University; Tilmann Habermas, Frankfurt University; David Pillemer, University of New Hampshire. Sted: Århus Universitet.

2010 Maj

 • Gennemført 2-dages internatkursus for Institut for Militærpsykologis Netværk af auto-riserede psykologer med faglige oplæg fra Forsvarets socialrådgivere og feltpræst. Kursussted:
  Hærens Sergentskole, Sønderborg.

2010 Februar

 • Deltaget ved to-timers foredrag af Jette Simon, Cand. Psych., Director of Washington DC ”Magiske Øjeblikke i par-terapi”, Odense.

2009 Oktober

 • Gennemført ét-dags kursus i ”Udfærdigelse af erklæringer”, afholdt af Professor, Cand. Psych., Ask Elklit (Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab).

2009 September

 • Gennemført to dages seminar om ”Neuroaffektiv Psykodynamisk Psyko-terapi i praksis. Vurdering, miljøbaseret terapi og individuel terapi”, afholdt af Dansk Psy-koterapeutisk Selskab for Psykologer. Kursussted: Odense.
 • Gennemført ét-dages kursus i ”De advokatmæssige aspekter ved udfær-digelse af neuropsykologiske erklæringer til brug for erstatningssager”, afholdt af advokat, partner Karina Kellmer, Advokatfirmaet HjulmandKaptain. Kursussted: Neuropsykologisk Klinik ved Cand. Psych., Specialist og Supervisor i Neuropsykologi og Psykotraumatologi Per Bernth Jensen, Århus.

2009 Juni

 • Gennemført 2-dages kursus i ”Sorg og krise hos voksne”, afholdt af Institut for Militærpsykologi, Forsvaret.

2009 Marts

 • Gennemført 4 dages Symposium ”32nd Annual Psychoterapy Networker Sym-posium”, afholdt af Psychotherapy Networker, Washington D.C., USA.
 • Gennemført 2-dages kursus i ”Acceptance & Commmitment Therapy: Trea-tment of Posttraumatic Stress Disorder & Trauma-Related Problems”, afholdt af Assistent Clinical Psychology Professor, Ph.d., Robyn D. Walser, Associate Director, National Center for PTSD, U.S. Depart-ment og Veterans Affairs, Washington DC, USA. Kursussted: København.

2009 februar

 • Gennemført ét-dags seminar i ”Neuropsykologi for kliniske psykologer”, af-holdt af Cand. Psych., Louise Meldgaard Bruun og Cand. Psych., Specialist i Psykoterapi og Neuropsykologi, Anne Aagaard Pallesen, Danmark.

2009 januar

 • Gennemført ét-dags kursus i ”Depressionsbehandling med IPT – Interpersonal Psykoterapi.”, afholdt af Dansk Psykolog Forening.

2008 oktober

 • Gennemført ét-dages internationalt heldagsseminar ”Strategic Psychotera-py”, afholdt af Cloé Madanes, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Danmark.

2008 maj

 • Gennemført 2-dages kursus i ”Sorg og krise hos voksne”, afholdt af Institut for Militærpsykologi, Forsvaret.

2008 Februar – marts

 • Gennemført 4 dages ”Temamøder om ”Angst fra A-Z”, afholdt af Psykiatri-fonden, Vanløse Kulturhus, Vanløse, Danmark.

2007 april

 • Gennemført 2 dages ”Intensiv workshop: Coaching i forhold til Stress, Narrative og & Poststrukturalistiske perspektiver” afholdt af Direktør, Adj. Professor, Mag. Art i psykologi, Allan Holmgren (14 timer). Kursussted: DISPUK, Dansk Institut for Super-vision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation, Snekkersten.

2006 oktober

 • Gennemført ét-dags kursus ”Incest, senfølger af de seksuelle overgreb og behandling”, afholdt af Cand. Psych., Specialist i psykoterapi Marianne Gram og Cand. Psych., Specialist i psykoterapi Molgens Holme.

2006 september

 • Deltagelse i én-dags konference for psykologer tilknyttet Danmarks Lærerforening om psykisk arbejdsmiljø af Kursussted: Sixtus, Middelfart.
 • Deltagelse i én-dags konference for psykologer tilknyttet Danmarks Lærerforening med oplæg om ”Professionsideal til kollektiv praksis” af dr. Phil. Ole Fogh Kirkeby. Kursus-sted: Sixtus, Middelfart.

2005 april

 • Gennemført Symposium i “The Technical and Metapsychological Roots of Danvaloo´s Technique of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy – Highly Resi-stant Patients, Patients with Fragile Character Structure” ledet af Habib Danvaloo, M.D., Professor of Psychiatry, Mcgill University,  Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Sted: Hotel Arnbjerg, Varde.

2004 November

 • Deltaget i Tiltrædelsesforelæsning ved Professor Esben Hougaard, Psykologisk Institut, Århus Universitet: ”Psykoterapiforskning og praksis: Fra ana-klitisk depression til anstrengt alliance”. Sted: Århus Universitet, Psykologisk In-stitut.
  • Oktober 2004 deltaget i én-dags konference ”Temadag om Børn og Stress”  (i alt 6 timer):
  • Professor, Cand. Psych., Arne Poulsen, Roskilde Universitetscenter: ”Stress i almindelige børns hverdag”.
  • Professor Dr. Med. Bobby Zachariae, Psykologisk Institut, Århus: ”Stressreaktioner – fysio-logisk og psykologisk”.
  • Læge, Ph.d. stud. Merete Juul Sørensen, Børne- Ungdomspsykiatrisk Hospital: ”Hvilke be-lastnings-faktorer har betydning for udvikling og vedligeholdelsen af depression hos børn”.
  • Klinisk Psykolog Dorte Damm, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital: ”Belastningsfaktorer i daginstitutioner og skoler i forhold til udviklingen af ADHD/DAMP”.
  • Professor, Cand. Psych. Ask Elklit, Psykologisk Institut, Århus Universitet: ”Posttraumatisk Stressforstyrrelse hos børn og unge”.
  • Privatpraktiserende psykolog Eva Malte, Århus: ”Det klinisk-psykologiske og pædagogiske arbejde med børn udsat for stress/svær belastning, bl.a. i traumatiserede familier”.

2004 september

 • Deltaget i Fyraftensmøde i Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab, Oplæg ved Specialist i Neuropsykologi og psykotraumatologi ”Psykiske belastninger i relation til mén-tabellen og undersøgelse heraf”, Århus (2½ time).

2004 april

 • Deltaget i Tiltrædelsesforelæsning af adjungeret, klinisk psykolog Anegen Trillingsgaard, Psykologisk Institut, Århus Universitet: ”Psykopatologi-forståelse i klinisk børne- og ung-domspsykologi – praksis og forskning imellem udviklingspsykologi og psy-kiatri”. Sted: Psykologisk Institut, Århus Universitet.

2001 november

 • Gennemført én-dags konference, sted: Herning Kongrescenter, Herning, afholdt af Socialministeriet ”Børn i Krisesitua-tioner” med oplæg af:
  • Daniel Stern, Professor I Psykologi, New York: ”What makes people change in our various terapeutic methods and how can weu se this knowledge in our daily practice with children and families?”
  • Jesper Juul, familieterapeut, The Kempler Institute of Scandinavia: “Hvem har brug for hvem?”
  • Jesper Juul, familieterapeut, The Kempler Institute of Scandinavia: “Er tiden moden til rela-tionskompetence og relationskvalitet?”

2001 september

 • Deltaget i én-dags konference for psykologer tilknyttet Danmarks Lærerforening med oplæg om Professionsidealer af Lektor i Filosofi Jørgen Husted, Institut for filosofi og idéhi-storie, Århus Universitet. Kursussted: Skarrildhus

2001 februar

 • Gennemført én-dags kursus med Barbara Cashmann, klinisk privatpraktiserende psy-kolog i anvendelse af ”Strange Situation” test af Mary Ainsworth og ”Adult Attachment Interview” af Mary Main i klinisk praksis (Tilknytningsmekanismer – deres opståen og funk-tion og deres indflydelse på personlighedsdannelsen)” afholdt af Dansk Selskab for Børne-psykiatri og Klinisk Børnepsykologi med tilknyttede faggrupper. Sted: Studenternes Hus, Richard Mortensen Stuen, Århus. 18 deltagere. (Deltagerliste forefindes).

2000 december – 2001 marts

 • Gennemført 36-timers kursus i ”Børneneuropsykologi Videre- gående Kursus, Modul 2” godkendt af Det Børneneuropsykologiske Fagnævn (DBF) med
  • Almen Neuropsykologi 1.1: 6 timer 1.3: 24 timer
  • Børneneuropsykologi 1.2: 6 timer
  • Børneneuropsykologiske undersøgelsesprocedurer
   Indhold af kurset:
  • Hukommelse og lateralitet. Ved Lektor i klinisk neuropsykologi, Københavns Universitet og forskningspsykolog ved Rigshospitalet Anders Gade (DBF: 1.1)
  • Diagnosesystemer og differentialpsykologiske overvejelser. Børnepsykiater Kurt memmert, 6 timer (DBF: 1.2)
  • Neuropsykologiske undersøgelser. Klinisk Børneneuropsykolog Anne Vibeke Fleischer, 6 timer (DBF: 1.3)
  • Kontaktsvaghed og sociale vanskeligheder på baggrund af problemer med opmærksomhed, perception og sprog. Klinisk børneneuropsykolog Inge beese, 6 timer (DBF: 1.3)
  • Gennemgribende udviklingsforstyrrelser Klinisk børneneuropsykolog Esther Ulsted Sørensen, 6 timer (DBF: 1.3)
  • Epilepsi, psykociale og indlæringsmæssige konsekvenser. Klinisk børneneuropsykolog Lene Salholdt, 6 timer (DBF: 1.3)

2000 september

 • Gennemført én-dags konference om psykisk arbejdsmiljø for psykologer  tilknyttet Danmarks Lærerforening.

1999 august

 • Gennemført 11th European Symposium in Group Analyses: ”Bridging – the Risks we take”, afholdt i Budapest, Ungarn.
 • Gennemført én-dags konference for psykologer tilknyttet Danmarks Lærerfor-ening (Håndtering af udbrændthed, trusler, ledelsesproblematik m.m.), Storebæltscentret, Nyborg.

1996 August

 • Gennemført 10th European Symposium in Group Analyses, afholdt i København, Danmark

1985 Oktober

 • Gennemførelse ét dags kursus i ”Legeterapi” ved Cand. Psych. et Art Pia Fromholt, afholdt af Børnerådgivningscentret for Fyn, Danmark.