+45 4011 8008 psykolog@hollmann.nu

Erhvervserfaring

1996 Maj – d.d

 • Selvstændig virksomhed som privatpraktiserende psykolog

1994 August – 1996 maj

 • Souschef ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Nordfyn (dækkende    Bogense, Otterup og Søndersø Kommuner – 0-18 år).

1993 Maj – 1994 august

 • Fuldtids privatpraktiserende psykolog i Psykologhuset APS ved psykolog Tue Toft, Odense.

1988 – 1994

 • Undervisningsassistent i psykologi for læger i deres specialistuddannelse  som special-
  læger i Almen Medicin på Institut for Almen Medicin.
 • Undervisningsassistent i faget klinisk socialmedicin (udviklingspsykologi) for lægestuderende på
  Odense Universitet.
 • Censor i anvendt psykologi på Forvaltningshøjskolen, Odense, Inkassolinjen.

1987 – 1991

 • Medlem i serviceorganisationen Zonta International (et kontaktorgan for kvinder i le-dende stillinger eller med selvstændig virksomhed i alle verdensdele). Fra marts 1989 valgt til bestyrelsen.

1987 – 1989

 • Bestyrelsesmedlem i Interesseorganisationen: Dansk  Børne- Neuro- Psykologi.

1979 – 1987

 • Repræsenteret Dansk Psykologforening i Kommiteen for Sundhedsoplysnings Sagkyn-
  dige Udvalg og sideløbende hermed været bestyrelses- og udvalgsmedlem i Dansk Psykologforenings Social- og Sundhedspolitiske Udvalg.

1985 August – 1993 maj

 • Klinisk psykolog ved Skolepsykologisk Forbund for Tommerup, Vissen-bjerg, Årup, Glamsbjerg, Hårby  og Assens Kommuner (0-18 år).

1984 April – 1985 august

 • Psykolog i Den Selvejende Institution Mødrehjælpen af 1983 i Odense (ca. 200 timer).

1984 – 1985

 • Timelærer på Speciallæreruddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole, Odense (årskursus i alt 140 lektioner plus løs timeansættelse).

1981 Oktober  – 1985 juli

 • Vikar for assisterende skolepsykolog ved Skolepsykologisk Rådgivning, Odense Kommunale Skolevæsen (0-18 år).

1981 September – 1988

 • Timelærer i udviklings- og geronto- psykologi ved Sygeplejesko-len, Fyns Amts Sygehusvæsen, Odense.

1981 Maj – september

 • Klinisk psykolog i en tidsbestemt stilling ved Fyns Amtskommune, Social- forvaltningen, Beskæftigelses- og Revalideringsafdelingen.

1980 November – 1981 april

 • Vikar for assisterende skolepsykolog ved Skolepsykologisk Rådgivning, Odense Kommunale Skolevæsen (0-18 år).

1980

 • Psykologisk konsulent for Socialstyrelsen i et tværfagligt projekt om multihandicap-pede høre- hæmmede småbørn.

1980 Januar – 1981 januar

 • Timelærer i psykiatri og projektvejleder i psykologi ved Den Sociale Høj-skole, Odense.

1980 Januar – 1980 maj

 • Klinisk psykolog i et tidsbestemt vikariat (souschefstilling) ved Fyns Amts- kommune, Undervisnings- og Kulturforvaltnings- og Specialundervisnings-afdelingen.

1979 Efterår

 • Timelærer på grunduddannelsen af talehørepædagoger på Danmarks Lærer-højskole, Skive Afdelingen.

1979 August – 1980 januar

 • Klinisk psykolog ved Viborg Amtskommunes Skolepsykolo-giske Rådgivning med tjeneste ved Det skolepsykologiske Områdekontor i Skive.

1979

 • 3 mdrs. ansættelse som vikar for neuropsykolog ved De neurologiske og Neurokirurgiske Afdelinger på Århus Kommunehospital. Sideløbende hermed konsulent i forskellige forsikringssager.

1972 – 1979

 • Afsluttende cand.psych. studiet ved Århus Universitet. Under studiet arbejdede jeg desuden som fabriksarbejder, ekspedient, servitrice, postbud, pædagogvikar i vugge-stue, lærervikar i folkeskolen, hjemme-hos-støtte-pædagog og undervisningsassistent på Århus Universitet, Psykologisk Institut og Filosofisk Institut.

1971

 • ½ års ophold i USA som au-pair.
 • ½ års arbejde som forpraktikant i nyetableret børnehave, H.C. Ørsteds Børnehaven, Odense.
 • Nysproglig student fra Mulernes Gymnasium, Odense.