+45 4011 8008 psykolog@hollmann.nu

Om mig

Jeg er autoriseret klinisk psykolog og specialist og supervisor i psykoterapi efter Dansk Psykologforenings retningslinjer:

  •  Psykologisk kandidatuddannelse 1979
  •  Godkendt som klinisk psykolog af Undervisningsministeriet 1986 efter endt videreuddannelse med god-kendt supervision af Det Skolepsykologiske Områdekontor i Skive, Amtsungdomsrådgivningscentret, Fyns Amtskommune, Neuromedicinsk Afdeling, Fyns Amts Sygehusvæsen, Børnerådgivningscentret, Odense, Fyns Amtskommune, Børnepsykiatrisk Hospital, Risskov, Århus
  • Autoriseret psykolog 1994 efter mindst 2 års varighed svarende til kravene i Psykologloven for opnåelse af autorisation
  • Specialist i psykoterapi 1995 efter gennemført videreuddannelse i psykoterapi af mindst 3 års varighed, i alt 1200 timer, omfattende praktisk sagsarbejde, supervision, egenterapi og teori.
  • Godkendt supervisor i psykoterapi på specialistniveau i 2009 efter erhvervelse af mindst 2 års praktisk supervisonserfaring (mindst 120 timer), 40 timers supervision af supervision samt 30 timers teori og mindst 5 års samlet relevant beskæftigelse efter opnået autorisation.
  • Specialist i Psykotraumatologi  i 2020 efter gennemført videreuddannelse i Psykotraumatologi af mindst 3 års praktisk omfattende sagsarbejde, gennemgået 360 timers teoriundervisning og modtaget mindst 240 timers personligt udviklingsarbejde og supervison/vejledning.